چاپ خبر
دبیرستان پسرانه حکمت دوشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۶
برگزاری جلسه کارگروه تخصصی با دبیران سال چهارم
برگزاری جلسه کارگروه تخصصی با دبیران سال چهارم پیرامون امتحانات نوبت اول و اردوهای مطالعاتی و پی گیری امور درسی دانش آموزان عزیزچهارم
برگزاری جلسه کارگروه تخصصی با دبیران سال چهارم پیرامون امتحانات نوبت اول و اردوهای مطالعاتی و پی گیری امور درسی دانش آموزان عزیزچهارم روز یک شنبه 12 آذر
در این جلسه دبیران محترم به بیان نقطه نظرات خود پرداخته و تصمیمات لازم جهت برطرف کردن موارد با کمک مدیریت و معاون هماهنگی و سرپرست پایه دهم گرفته شد.
انتهای پیام/.