چاپ خبر
دبیرستان پسرانه حکمت دوشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۶
بازدید مدیر و کارکنان محترم آموزشی دبیرستان دوره دوم معلم (منطقه 2 تهران)
بازدید مدیر و کارکنان محترم آموزشی دبیرستان دوره دوم معلم (منطقه 2 تهران)ازدستاوردهای آموزشی و پرورشی و پژوهشی  دبیرستان حکمت نبوی دوره دوم
بازدید مدیر و کارکنان محترم آموزشی دبیرستان دوره دوم معلم (منطقه 2 تهران)ازدستاوردهای آموزشی و پرورشی و پژوهشی  دبیرستان حکمت نبوی دوره دوم
در این جلسه ریاست محترم دبیرستان و معاون هماهنگی مجموعه توضیحات کاملی در خصوص اقدامات و برنامه های دبیرستان خدمت مهمانان محترم ارائه نمودند.
انتهای پیام/.