چاپ خبر
دبیرستان پسرانه حکمت یکشنبه, ۰۵ آذر ۱۳۹۶
آغاز امتحانات میان نوبت اول
برگزاری امتحانات میان نوبت اول در سال تحصیلی 97 - 96
امتحانات میان نوبت اول دبیرستان غیر دولتی حکمت نبوی دوره دوم در سال تحصیلی 97 - 96 از روز چهارشنبه یکم آذر ماه آغاز گردید.
انتهای پیام/.