دبیرستان دوره دوم حکمت

تماس از طریق فرم آنلاین

گیرنده
 

تماس با ما

آدرس : شهرری بعد از میدان معلم خیابان شهید مصطفی خمینی خیابان شهید دیناروند دبیرستان حکمت
تلفن : 33401517 الی 30 خط
دورنگار : 33409697
سامانه پیام کوتاه : 300043633430063
پست الکترونیکی : info @ high.hekmatschool.ir
 
شماره تلفن های داخلی دبیرستان دوره دوم :
 
جناب آقای احدالله پورادبی (مدیریت - داخلی: 201-202)             معاونت آموزش 203

جناب آقای پرک و جناب آقای بلالی (پرورشی - داخلی: 204)       /       جناب آقای خواجه امیری و جناب آقای ملکی
 
(نظامت - داخلی: 205-206)       /       جناب آقای فصیحی (دفتردار - داخلی: 207)       /       آزمایشگاه 210       /   
 
جناب آقای جراحی (مشاوره - داخلی: 217 )       /       جناب آقای حیدری (نظامت پیش - داخلی: 221 )       /
 
جناب آقای اصغری (سرپرست پایه دوم - داخلی 222 )   /    جناب آقای احمدی (سرپرست پایه سوم - داخلی : 223 )   
 
جناب آقای پناهی (سرپرست پایه چهارم - داخلی: 224)       /       جناب آقای داستانی مشاوره پیش - داخلی:  225)
 
جناب آقای دهقانی (تایپ و تکثیر) - داخلی: 216 
 

شبکه های اجتماعی

. صفحه کانال تلگرام دبیرستان :
 
. صفحه اینستاگرام دبیرستان :
 
نقشه سایت